Termeni și Condiții

Bine ați venit pe pagina Termeni și Condiții a www.horiabodeanu.ro. Prin angajarea noastră pentru servicii de fotografie de nuntă, sunteți de acord cu următorii termeni și condiții:

 1. Definiții
 • Servicii: Activitățile de fotografie de nuntă sunt furnizate de Dancefit MRG SRL.
 • Eveniment: Nunta dumneavoastră pentru care sunt contractate Serviciile noastre.
 • Pachete: Opțiunile de servicii oferite, descrise în detaliu în oferta noastră.
 1. Rezervări și Plăți
 • Rezervare: Este confirmată doar după semnarea contractului și plata unui avans de 20% din suma totală.
 • Sold final: 80% la sfârșitul evenimentului.
 1. Obligațiile Noastre
 • Calitate profesională: Vom furniza Servicii profesionale și de calitate, conform standardelor industriei, exemplele putând fi văzute pe www.horiabodeanu.ro
 • Livrare: Fotografii finale vor fi livrate în termen de numărul de zile stipulat în contract, după data Evenimentului.
 • Colaborare legală: Colaborăm legal, pe bază de contract.
 • Experiență și know-how: Vă oferim din experiență, know-how și secrete pentru a avea amintiri foto-video de colecție.
 • Atmosferă pozitivă: Creăm o atmosferă pozitivă atât pentru dumneavoastră, cât și pentru invitați, adăugând plus-valoare evenimentului.
 • Calitate superioară: Oferim o calitate superioară a fotografiilor și filmărilor: compoziție, lumină, încadrare, regie.
 • Experiență: Avem încredere că materialele foto-video cu dumneavoastră pot ieși superbe indiferent de locație, lumină sau decor.
 1. Obligațiile Clientului
 • Acces: Asigurați accesul nostru la locurile Evenimentului și facilitați fotografierea momentelor importante.
 • Preferințe: Comunicați-ne orice cerințe sau preferințe speciale înainte de Eveniment.
 1. Proprietatea și Drepturile de Autor
 • Drepturi de autor: Deținem drepturile de autor asupra tuturor fotografiilor realizate.
 • Licență: Primiți o licență limitată pentru a folosi fotografiile pentru uz personal și necomercial.
 • Marketing: Ne rezervăm dreptul de a utiliza fotografiile în scopuri de marketing și portofoliu, cu excepția cazului în care ne solicitați altfel în scris.
 1. Forța Majoră
 • Responsabilitate: Nu suntem responsabili pentru neîndeplinirea obligațiilor în caz de forță majoră (dezastre naturale, incendii, inundații, războaie, greve etc.).
 1. Limitarea Răspunderii
 • Circumstanțe neprevăzute: În caz de defectare a echipamentului sau alte circumstanțe neprevăzute care ne împiedică să livrăm Serviciile convenite, răspunderea noastră se limitează la rambursarea sumelor plătite de dumneavoastră. Totuși, putem spune că nu am pățit aceste defecțiuni niciodată întrucât folosim carduri și aparate foto multiple!
 1. Modificări și Amendamente
 • Schimbări: Orice modificări ale acestor termeni și condiții trebuie să fie făcute în scris și acceptate de ambele părți.
 1. Legislație Aplicabilă
 • Legi: Acest acord este guvernat de legile din România.
 • Litigii: Orice litigiu va fi soluționat de instanțele competente.
 1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor
 • Acord: Prin semnarea contractului, Părțile confirmă faptul că acesta reflectă în mod deplin întreaga voință a acestora.
 • Consimțământ: Beneficiarul își exprimă în mod liber și expres acordul de a contracta, cu intenția de a fi obligat conform prevederilor contractului, pe care le consideră echitabile, în integralitatea lor și semnează contractul cu intenția pe deplin liberă de a dobândi toate drepturile și obligațiile prevăzute în acesta.
 • Acceptare: Beneficiarul declară că a înțeles și acceptă în mod expres tot conținutul prezentului contract.
 • Colaborare temporară: Părțile sunt de acord că prezentul contract reprezintă o colaborare temporară pe baza unor proiecte și comenzi punctuale, esențialmente neexclusivă.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • DANCEFIT MRG S.R.L. ia măsuri adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, utilizării, divulgării sau distrugerii neautorizate. Aceste măsuri includ, printre altele, securizarea rețelelor, utilizarea unor tehnologii de securitate a informațiilor și accesul controlat la datele cu caracter personal. Cu toate acestea, trebuie să fiți conștienți că nicio metodă de transmitere a datelor sau de stocare electronică nu este absolut sigură și, în ciuda măsurilor de securitate pe care le implementăm, nu putem garanta siguranța absolută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Măsurile de securitate și protecție a datelor cu caracter personal sunt revizuite și actualizate în mod regulat pentru a ține cont de evoluția tehnologică și pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor.

 

Date de contact

 

Dacă aveți întrebări, preocupări sau doriți să exercitați drepturile privind datele cu caracter personal în conformitate cu această politică, vă rugăm să contactați DANCEFIT MRG S.R.L. utilizând informațiile de contact de mai jos:

office@horiabodeanu.ro

www.horiabodeanu.ro

+40787443135